Opći cilj projekta „Radionice samozapošljavanja“ Udruge “Mehatronik” omogućiti razvoj znanja i vještina mladih u skladu s individualnim potrebama, sposobnostima i afinitetima o samozapošljavanju te ojačati svijest i znanja o poduzetništvu, kao i kako iskoristiti vlastite mogućnosti zaposlenja.
Specifični ciljevi projekta
1. Unaprijediti vještine mladih na području traženja posla (kako tražiti posao? Kako se predstaviti poslodavcu? Metode samoprocjene)
2. Povećati znanje mladih o samozapošljavanju kroz izbor vrste društva (j.d.o.o., d.o.o., Zadruga, Udruga, OPG, obrt)
Projektne aktivnosti uključile su:
• 30 izravnih korisnika – mladim osobama od 18 – 30 godina starosti.
• 3 volontera

Projektom smo mlade potaknuli na neki oblik samozapošljavanja, a samim time i na unapređenje osobnog razvoja. Kroz projektne aktivnosti (neformalne razgovore i edukacije) mlade se potaknulo na promjene što je dovelo smanjenja rizika od siromaštva te suzbijanje svih oblika diskriminacije mladih. Mladi su kroz radionice razvijali samopouzdanje kroz svoju kvalitetu rada i isticali su se svojim inovacijama. Isto ih je potaknulo na pokretanje i osnivanje novih radnih mjesta, odnosno pronalaženje željenog zaposlenja ili kreiranje vlastitog radnog mjesta. Do ciljne skupine smo došli kroz suradnju i partnerstvo s ORR „Svi smo protiv“, oglašavanjem na Web stranici i Facebook stranici udruge. Osim ciljane skupine, u projektu su sudjelovali i volonteri, zainteresirani za rad sa mladima (volonteri su sudjelovali priprema edukacijskih materijala, pomoć u održavanje radionica, predstavljanje radionica po raznim jednodnevnim događanjima). Na radionicama su nezaposlene osobe educirane kako u jačanju psiholoških aspekata budućeg poslovanja tako i u utvrđivanju pozicije i njihovog trenutnog stanja u poslovnom svijetu. Radionice su se provodile u dogovoru s korisnicima svaki radi dan u jutarnjim satima. Radionice su mlade potaknule na neki oblik zapošljavanja, podigla samopouzdanje u traženju posla i kreiranju vlastitog posla. Kroz radionice se mlade potaknulo na promjene, aktivnost, a što je opet rezultiralo smanjenjem rizika od siromaštva te suzbijanje svih oblika diskriminacije mladih.

Za provedbu projekta dobivena je financijska podrška Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.