• Vizija

Razvoj digitalne i znanstvene pismenosti, tehnoloških i ostalih kompetencija u okviru područja za mlade u Hrvatskoj i drugim zemljama, kako bi postali ravnopravni građani 21. stoljeća.

 • Misija

Udruga „Mehatronik“ djeluje u cilju popularizacije tehničke kulture, te razvijanja i promicanja tehničke kulture, prvenstveno putem održavanja radionica, s ciljem postizanja važnijih kompetencija: ključnih vještina kao što su vještine učenja, rješavanja problema, suradnje, komunikacije, kao i osobina ličnosti kao što su znatiželja, inicijativa, upornost, prilagodljivost, društvena i kulturološka svjesnost.

 • Ciljevi
 1. Povećanje informatičke pismenosti svih dobnih skupina
 2. Poticanje neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja
 3. Povećati znanje učenika/ca o korištenju suvremene tehnologije u nastavnim predmetima
 4. Stjecanja novih tehnoloških vještina
 5. Povećati znanje i osposobiti polaznike za razumijevanje funkcioniranja elektrotehničkih uređaja
 6. Neformalnog obrazovanja gospodarenjem otpadom
 7. Borba protiv svih oblika ovisnosti
 8. Izgradnja suradnje i partnerstava s organizacijama civilnog društva
 9. Promicanje volonterstva